Projektkunskap med fokus på din egen projektbeskrivning och plan


Kursen ger dig verktyg och inspiration för att genomföra projekt oavsett storlek och är uppbyggd av praktiska moment som får dig att skapa din egen projektbeskrivning och projektplan, verklig eller fiktiv, redan under kurstillfället. 


Målgrupp

För dig som på något sätt behöver ta dig vidare i ditt projekt oavsett om det handlar om att få ner din idé på papper eller för dig som kommit en bit på väg och behöver guidning att ta dig hela vägen genom ett lyckat projekt. Kursen riktar sig både till dig som ledare och medarbetare i projekt och välkomnar både dig helt utan grundläggande projektkunskaper och dig med tidigare erfarenheter.

Kursbeskrivning

Genom ett upplevelsebaserat lärande får du chansen att på ett interaktivt sätt arbeta igenom viktiga delar av hur du genomför ett projekt som uppnår just dina mål. Möjliga finansiärer, hur du når ut, lämpliga samarbetspartners, hur du skapar ett inkluderande projekt, hur du får tiden att räcka till samt projektplanering och hur du tar första steget till ett lyckat projekt är några av de områden som kommer behandlas under kursen.

Att driva och arbeta i projekt är inte alltid som man föreställt sig. Målstyrning, effektivitet, maximalt tillvaratagande av resurser och tillfällig arbetsgrupp innebär för många ett helt nytt sätt att tänka. För att undvika röra i organisationen, överskridna budgetar och förseningar krävs god planering, uppföljning, rollfördelning och kommunikation. Kursen ger dig därför även användbara metoder och tid för planering redan på plats för att uppnå en så bra projektplan som möjligt redan i tidigt skede.

Innehåll

 • Begreppsdefinition
 • Målgruppsformulering och syfte
 • Att nå ut; förebilder, gemenskap och marknadsföring
 • Inkluderande och jämställt projekt
 • Finansiering
 • Samarbete
 • Rollfördelning och projektteamet
 • Hållbarhet
 • Integrering och långsiktighet
 • Målformulering
 • SWOT-analys
 • Resurskartor
 • Aktivitetsplan

Mål

Att erhålla praktiska tips och verktyg att både våga påbörja och genomföra samt även ansöka om ett litet eller stort projekt. Du får en större förståelse för hur du ska nå ut med ditt projekt till rätt målgrupp, en idé om finansiering, riskanalys samt målformulering och dess betydelse. När du lämnar kursen har du med dig ett utkast av din egen projektbeskrivning och plan för hur du tar just ditt projekt vidare. Självklart går det bra att använda sig av en fiktiv projektidé som exempel om man skulle föredra detta. Kursen lämpar sig särskilt väl för dig som är i ansökningsstadiet och inte har tid att lägga på både utbildning och ansökan men ändå vill skapa ett kvalitativt projekt.

Genomförande

Kursen genomförs under 2 heldagar i liten grupp om max 6 deltagare i vacker lokal på Orust. Logi med delat boende och helpension ingår i kurskostnaden. Luncher, fika, 2-rätters middag samt frukost består oftast av närproducerade råvaror och måltiderna är lagade med mycket kärlek från grunden.